Soveltamisohjeet

TRAFIKSKADENÄMNDEN                                                           MEDDELANDE  2/2019

Besöks- och postadress: Kajsaniemigatan 2 B, 00100 Helsingfors

Tfn 010 286 8200, telefax 010 286 8288

e-post: info@liikennevahinkolautakunta.fi

STILLESTÅNDSTIDENS NORMERSÄTTNINGAR ÅR 2020

 För stilleståndsersättningar tillämpas år 2020 för året 2019 givna ersättningsnormer enligt tillämpningsanvisningarna 4/2018.