Soveltamisohjeet

TRAFIKSKADENÄMNDEN                                                           MEDDELANDE  3/2019

ERSÄTTANDE AV FÖRARLÖN OCH KOSTNADER FÖR FLYTTNING AV BUSSAR ÅR 2020

I ersättande av förarlön och kostnader för flyttning av bussar år 2020 tillämpas för året 2019 fastställda ersättningsnormer enligt tillämpningsanvisiningarna 5/18 och 6/18.