Soveltamisohjeet

TRAFIKSKADENÄMNDEN

TILLÄMPNINGSANVISNING 5/2019

VÅRDBIDRAG OCH KLÄDBIDRAG INOM TRAFIKFÖRSÄKRINGEN FRÅN 1.1.2020

Trafikskadenämnden har beslutat att följande ersättningsnormer under år 2020 skall tillämpas för vårdbidrag och klädbidrag inom trafikförsäkringen:

Trafikskada som inträffat 1.1.2020 eller senare

Klass

Vårdbidrag

Klädbidrag

I

30,21 €

2,41 €

II

20,39 €

0,61 €

III

9,07 €

Vårdbidrag åt blind:

För de två första åren     30,21 € / dag och

därefter                              15,11 € / dag