Soveltamisohjeet

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA

SOVELTAMISOHJE  3/2019

RAUTATIEKALUSTON SEISONTA-AJAN KORVAUKSET 1.1.2020 ALKAEN

Liikennevahingon johdosta rautatiekaluston käyttöhyödyn menetyksestä voidaan suorittaa seisonta-ajan korvaus kohtuulliseksi katsottavalta seisonta-ajalta alla olevan mukaisesti 1.1.2020 alkaen.

HENKILÖVAUNUJEN SEISONTAPÄIVÄKUSTANNUKSET                        

VAUNUSARJA

SEISONTAPÄIVÄKORVAUS

Cemt

Makuuvaunut yhteensä

                    70 €

Edm

Makuuvaunut yhteensä

                  311 €

Chfy, Ci, Cx

I-luokan vaunut yhteensä

                  162 €

EFit, EFiti, Eift Eil, Eilf, Ein, Eio,

Eiob, Eip, Eipt, Eit, Eita, Eity, Eiu, ELht, Ems

II-luokan vaunut yhteensä

                   88 €

Ei, Einu, Einy, Eifet, Ex,

Fey, Expt

II-luokan vaunut yhteensä

                  287 €

Ed, Edb, Edfs, Eds, Edo

II-luokan vaunut yhteensä

                  507 €

Rbkt, Rk, Rky, Rx

Ravintolavaunut yhteensä

102 €

Fot, Fots, Foty, Gfot, Nom, Fh

Matkatavaravaunut yht.

50 €

Gd

2-krs autonkuljetusvaunu yhteensä

99 €

SÄHKÖJUNIEN SEISONTAPÄIVÄKUSTANNUKSET

SEISONTAPÄIVÄKORVAUS

Pendolino yhteensä

1 877 €

Dm-kalusto yhteensä

309 €

Sähköjunat Sm1, Sm2

yhteensä

113 €

Sähköjunat Sm4 yhteensä

1 032 €

VETUREIDEN SEISONTAPÄIVÄKUSTANNUKSET

SEISONTAPÄIVÄKORVAUS

Sähköveturit

Sr1

354 €

Sr2

606 €

Sr3

674 €

Dieselveturit

Dv 12

118 €

Dr14

252 €

Dr16

286 €

Pienveturit

Tve4

21 €

Tve5

4 €

TAVARAVAUNUJEN SEISONTAPÄIVÄKUSTANNUKSET

SEISONTAPÄIVÄKORVAUS

Katettu v. 2 aks.

3 €

Katettu v. 4 aks.

11 €

Avov. 2 aks.

2 €

Avov. 4 aks.

7 €

Säiliöv. 4 aks.

9 €

Suurkuormav.

50 €