Soveltamisohjeet

TRAFIKSKADENÄMNDEN

TILLÄMPNINGSANVISNING 1/2020

ERSÄTTNINGSNORMER FÖR TILLFÄLLIGT MEN, BESTÅENDE MEN OCH BESTÅENDE KOSMETISKT MEN FR.O.M. 1.1.2021

Tillfälligt men

Fysiska skador

obetydliga personskador (1)

ingen ersättning

lindriga skador (2)

300 – 1 200 €

skador som är svårare än lindriga skador (3)

1 200 – 3 900 €

svåra skador (4)

3 900 – 9 300 €

mycket svåra skador (5)

9 300 – 21 800 €

exceptionellt svåra skador (6)

21 800 € -

Psykiska skador

psykiskt men som är obetydligare än lindrigt men

300 – 1 200 €

lindrigt psykiskt men

1 200 – 3 900 €

svårt psykiskt men

3 900 – 9 300 €

Bestående men

Invaliditetsklass

Ersättning till ung person (under 18 år)

Grundersättning

(18 år fyllda)

20

62 250 €

124 500 €

19

55 195 €

110 390 €

18

48 555 €

97 110 €

17

42 330 €

84 660 €

16

36 520 €

73 040 €

15

31 125 €

62 250 €

14

29 050 €

58 100 €

13

26 975 €

53 950 €

12

24 900 €

49 800 €

11

22 825 €

45 650 €

10

20 750 €

41 500 €

9

18 675 €

37 350 €

8

16 600 €

33 200 €

7

14 525 €

29 050 €

6

12 450 €

24 900 €

5

10 375 €

20 750 €

4

8 300 €

16 600 €

3

6 225 €

12 450 €

2

4 150 €

8 300 €

1

2 075 €

4 150 €

Bestående kosmetiskt men

lindrigt kosmetiskt men (1)

800  - 2 300

kosmetiskt men som är större än lindrigt men (2)

2 300 – 6 200 €

betydande kosmetiskt men (3)

6 200 – 12 700 €

mycket betydande kosmetiskt men (4)

12 700 – 24 900 €

exceptionellt betydande kosmetiskt men (5)

24 900 € -