Soveltamisohjeet

TRAFIKSKADENÄMNDEN

TILLÄMPNINGSANVISNING 2/2020

VÅRDBIDRAG OCH KLÄDBIDRAG INOM TRAFIKFÖRSÄKRINGEN FRÅN 1.1.2021

Trafikskadenämnden har beslutat att följande ersättningsnormer under år 2021 skall tillämpas för vårdbidrag och klädbidrag inom trafikförsäkringen:

Trafikskada som inträffat 1.1.2021 eller senare

Klass

Vårdbidrag

Klädbidrag

I

30,37 €

2,42 €

II

20,50 €

0,61 €

III

9,12 €

Vårdbidrag åt blind:

För de två första åren     30,37 € / dag och

därefter                              15,19 € / dag