Soveltamisohjeet

TILLÄMPNINGSANVISNING  1/2009

ERSÄTTNINGSNORMER FÖR TILLFÄLLIGT MEN, BESTÅENDE MEN OCH BESTÅENDE KOSMETISKT MEN FR.O.M. 1.1.2010

Tillfälligt men

Fysiska skador

obetydliga personskador (1)

ingen ersättning

lindriga skador (2)

   200 - 1 000 €

skador som är svårare än lindriga  skador (3)

1 000 - 3 500 €

svåra skador (4)

3 500 - 8 400 €

mycket svåra skador (5)

8 400 - 19 000 €

exceptionellt svåra skador (6)

19 000 € -

Psykiska skador

psykiskt men som är obetydligare än lindrigt men

100 - 500 €

lindrigt psykiskt men

   500 - 3 500 €

svårt psykiskt men

3 500 - 8 400 €

Bestående men

Invalidtetsklass

Ersättning till ung person

(under 18 år)

Grundersättning

 (18 år fyllda)

20

48 750 €

97 500 €

19

43 225 €

86 450 €

18

38 025 €

76 050 €

17

33 150 €

66 300 €

16

28 600 €

57 200 €

15

24 375 €

48 750 €

14

22 750 €

45 500 €

13

21 125 €

42 250 €

12

19 500 €

39 000 €

11

17 875 €

35 750 €

10

16 250 €

32 500 €

9

14 625 €

29 250 €

8

13 000 €

26 000 €

7

11 375 €

22 750 €

6

  9 750 €

19 500 €

5

  8 125 €

16 250 €

4

  6 500 €

13 000 €

3

  4 875 €

  9 750 €

2

  3 250 €

  6 500 €

1

  1 625 €

  3 250 €

Bestående kosmetiskt men

lindrigt kosmetiskt men (1)

     800 -  2 100 €

kosmetiskt men som är större än lindrigt men  (2)

2 100 - 5 600 €

betydande kosmetiskt men (3)

  5 600 - 11 000 €

mycket betydande kosmetiskt men (4)

11 000 - 22 000 €

exceptionellt betydande kosmetiskt men (5)

22 000 € -