Soveltamisohjeet

TRAFIKSKADENÄMNDEN TILLÄMPNINGSANVISNING  3/2010

VÅRDBIDRAG OCH KLÄDBIDRAG INOM TRAFIKFÖRSÄKRINGEN FRÅN 1.1.2010

Trafikskadenämnden har beslutat att följande ersättningsnormer under år 2010 skall tillämpas för vårdbidrag och klädbidrag inom trafikförsäkringen:

Trafikskada som inträffat 1.1.2010 eller senare

Klass

Vårdbidrag

Klädbidrag

I

26,46 € / dag

2,11 € / dag

II

17,86 € / dag

0,53 € / dag

III

7,95 € / dag

Vårdbidrag åt blind:

För de två första åren       26,46 € / dag

och därefter                       13,23 € / dag

TRAFIKSKADENÄMNDEN