Soveltamisohjeet

TRAFIKSKADENÄMNDEN

TILLÄMPNINGSANVISNING  2/2009

Stilleståndsersättningarna fr.o.m.1.1.2010 för Helsingfors Trafikverks spårvagnar är följande:

Vagn typ

Stilleståndsersättning 1.1.2010

Variotram - spårvagn

309,99 €/dag

NR2 - mellandel-vagnar

289,84 €/dag

NR2 - vagnar

213,94 €/dag

NR1- vagnar

107,63 €/dag

Andra vagnar

  31,52 €/dag