Soveltamisohjeet

TRAFIKSKADENÄMNDEN

TILLÄMPNINGSANVISNING  3/2010

VÅRDBIDRAG OCH KLÄDBIDRAG INOM TRAFIKFÖRSÄKRINGEN FRÅN 1.1.2011

Trafikskadenämnden har beslutat att följande ersättningsnormer under år 2011 skall tillämpas för vårdbidrag och klädbidrag inom trafikförsäkringen:

Trafikskada som inträffat 1.1.2011 eller senare

Klass

Vårdbidrag

Klädbidrag

I

26,82 € / dag

2,14 € / dag

II

18,10 € / dag

0,54 € / dag

III

8,05 € / dag

Vårdbidrag åt blind:

För de två första åren       26,82 € / dag

och därefter                       13,41 € / dag