Soveltamisohjeet

TILLÄMPNINGSANVISNING 1/2011

ERSÄTTNINGSNORMER FÖR TILLFÄLLIGT MEN, BESTÅENDE MEN OCH BESTÅENDE KOSMETISKT MEN FR.O.M. 1.1.2012

Tillfälligt men

Fysiska skador

obetydliga personskador (1)

ingen ersättning

lindriga skador (2)

200 - 1 000 €

skador som är svårare än lindriga skador (3)

1 000 - 3 600 €

svåra skador (4)

3 600 - 8 700 €

mycket svåra skador (5)

8 700 - 20 000 €

exceptionellt svåra skador (6)

20 000 € -

Psykiska skador

psykiskt men som är obetydligare än lindrigt men

100 - 500 €

lindrigt psykiskt men

500 - 3 600 €

svårt psykiskt men

3 600 - 8 700 €

Bestående men

Invaliditetsklass

Ersättning till ung person (under 18 år)

Grundersättning

(18 år fyllda)

20

51 000 €

102 000 €

19

45 220 €

90 440 €

18

39 780 €

79 560 €

17

34 680 €

69 360 €

16

29 920 €

59 840 €

15

25 500 €

51 000 €

14

23 800 €

47 600 €

13

22 100 €

44 200 €

12

20 400 €

40 800 €

11

18 700 €

37 400 €

10

17 000 €

34 000 €

9

15 300 €

30 600 €

8

13 600 €

27 200 €

7

11 900 €

23 800 €

6

10 200 €

20 400 €

5

8 500 €

17 000 €

4

6 800 €

13 600 €

3

5 100 €

10 200 €

2

3 400 €

6 800 €

1

1 700 €

3 400 €

Bestående kosmetiskt men

lindrigt kosmetiskt men (1)

800 2 200

kosmetiskt men som är större än lindrigt men (2)

2 200 - 5 800 €

betydande kosmetiskt men (3)

5 800 - 11 500 €

mycket betydande kosmetiskt men (4)

11 500 - 23 000 €

exceptionellt betydande kosmetiskt men (5)

23 000 € -