Soveltamisohjeet

TRAFIKSKADENÄMNDEN

TILLÄMPNINGSANVISNING  2/2011

VÅRDBIDRAG OCH KLÄDBIDRAG INOM TRAFIKFÖRSÄKRINGEN FRÅN 1.1.2012

Trafikskadenämnden har beslutat att följande ersättningsnormer under år 2012 skall tillämpas för vårdbidrag och klädbidrag inom trafikförsäkringen:

Trafikskada som inträffat 1.1.2012 eller senare

Klass

Vårdbidrag

Klädbidrag

I

27,78 € / dag

2,22 € / dag

II

18,75 € / dag

0,56 € / dag

III

8,34 € / dag

Vårdbidrag åt blind: för de två första åren  27,78 € / dag  och därefter 13,89 € / dag