Soveltamisohjeet

TRAFIKSKADENÄMNDEN

TILLÄMPNINGSANVISNING 7/2011                    

4.2.1 PRECISERING I SKADEKLASSIFICERINGEN AV BESTÅENDE KOSMETISKT MEN FR.O.M. 1.1.2012

SKADEKLASSIFICERING AV BESTÅENDE KOSMETISKT MEN

Ersättningen fastställs enligt en skadeklassificering, varvid man beaktar defektens synlighet, art, omfattning, form, färg och läge. Skadeklassificeringen av bestående kosmetiskt men är följande:

4.2.1.1 Lindrigt kosmetiskt men (1)(t.o.m. 31.12.2005: 1 a)

- synligt och förfulande ärr i ansiktet (ett eller flera) som är kort och smalt, hudfärgat och i nivå med huden och som anpassar sig efter hudvecken, kort, snyggt ärr efter trakeostomi, förfulande ärr på bålen som är smalt och mjukt och som inte till färgen kraftigt avviker från hudens färg,

- förfulande övrigt ärr, som på grund av sitt läge (t.ex. på inre sidan av en extremitet) vanligtvis är åtminstone delvis dolt och som inte är uppseendeväckande till sin omfattning, på grund av stramning eller av annan orsak,

- lindrig deformation av extremitet, t.ex. efter fraktur i handleden,

- förlust av ett eller två fingrar vid distala interfalangealleden,

- lindrigt men synligt hållningsfel.

4.2.1.2 Kosmetiskt men som är större än lindrigt men (2)(t.o.m. 31.12.2005: 1 b)

- ärr i ansiktet (ett eller flera) som syns tydligare än det som är beskrivet under punkt 1 men som inte förvrider anletsdragen och inte är speciellt omfattande,

- vidsträckt ärrområde på huvudsvålen,

- skelning,

- synlig grumling av hornhinnan,

- uppseendeväckande tvångsrörelser i trakten av huvud och hals,

- ärr efter trakeostomi, som är mer uppseendeväckande än i punkt 4.2.1.1

- förlust av ett eller flera fingrar,

- ärr på bålen eller extremiteterna som syns tydligare än de som beskrivs under punkt 1 eller är många till antalet,

- kontraktur som medför deformation av den yttersta änden av en extremitet,

- amputation av underben.

4.2.1.3 Betydande kosmetiskt men (3)(t.o.m. 31.12.2005: 1 c)

- ärr i ansiktet som till sin omfattning eller sitt antal eller på grund av att de förvrider anletsdragen är i någon mån uppseendeväckande eller som förvränger minspelet,

- uppseendeväckande tvångsrörelser i minspelet, 

- permanent förlamning av ansiktsnerven,

- permanent svår onormal huvud- eller halsställning,

- förlust av hela huvudsvålen (peruk nödvändig),

- förlust av öga (protes nödvändig),

- svår skelning,

- svår sadelnäsa eller svår nässnedhet,

- förlust av nässpets eller näsvinge,

- förlust av ena öronmusslan,

- ärr på bålen eller extremiteterna som är mycket omfattande eller förorsakar deformation,

- förlust av alla fingrar,

- amputation av under- eller överarmen,

- svår skaderelaterad kutryggighet,

- lårbensamputation.

4.2.1.4 Mycket betydande kosmetiskt men (4)(t.o.m. 31.12.2005: 2 a)

- ärr i ansiktet som på grund av sin omfattning eller på grund av kraftig förvrängning av anletsdragen eller minspelet är särdeles uppseendeväckande,

- förlust av båda öronmusslorna,

- synnerligen omfattande brännskadeärr på extremiteterna och på bålen,

- talrika omfattande ärrområden eller svåra deformationer på olika delar av kroppen.

4.2.1.5 Exceptionellt betydande kosmetiskt men (5)(t.o.m. 31.12.2005: 2 b)

- en mycket svår och exceptionellt uppseendeväckande ärrighet eller deformation i ansiktet som t.ex. beror på utbredda skador i mjukdelarna eller ansiktsskelettet.