Soveltamisohjeet

TILLÄMPNINGSANVISNING 1/2012

ERSÄTTNINGSNORMER FÖR TILLFÄLLIGT MEN, BESTÅENDE MEN OCH BESTÅENDE KOSMETISKT MEN FR.O.M. 1.1.2013

Tillfälligt men

Fysiska skador

obetydliga personskador (1)

ingen ersättning

lindriga skador (2)

200 - 1 000 €

skador som är svårare än lindriga skador (3)

1 000 - 3 700 €

svåra skador (4)

3 700 - 8 900 €

mycket svåra skador (5)

8 900 - 20 500 €

exceptionellt svåra skador (6)

20 500 € -

Psykiska skador

psykiskt men som är obetydligare än lindrigt men

100 - 500 €

lindrigt psykiskt men

500 - 3 700 €

svårt psykiskt men

3 700 - 8 900 €

Bestående men

Invaliditetsklass

Ersättning till ung person (under 18 år)

Grundersättning

(18 år fyllda)

20

52 500 €

105 000 €

19

46 550 €

93 100 €

18

40 950 €

81 900 €

17

35 700 €

71 400 €

16

30 800 €

61 600 €

15

26 250 €

52 500 €

14

24 500 €

49 000 €

13

22 750 €

45 500 €

12

21 000 €

42 000 €

11

19 250 €

38 500 €

10

17 500 €

35 000 €

9

15 750 €

31 500 €

8

14 000 €

28 000 €

7

12 250 €

24 500 €

6

10 500 €

21 000 €

5

8 750 €

17 500 €

4

7 000 €

14 000 €

3

5 250 €

10 500 €

2

3 500 €

7 000 €

1

1 750 €

3 500 €

Bestående kosmetiskt men

lindrigt kosmetiskt men (1)

800 - 2 200 €

kosmetiskt men som är större än lindrigt men (2)

2 200 - 5 900 €

betydande kosmetiskt men (3)

5 900 - 11 800 €

mycket betydande kosmetiskt men (4)

11 800 - 23 600 €

exceptionellt betydande kosmetiskt men (5)

23 600 € -