Soveltamisohjeet

TRAFIKSKADENÄMNDEN

TILLÄMPNINGSANVISNING  2/2012

VÅRDBIDRAG OCH KLÄDBIDRAG INOM TRAFIKFÖRSÄKRINGEN FRÅN 1.1.2013

Trafikskadenämnden har beslutat att följande ersättningsnormer under år 2013 skall tillämpas för vårdbidrag och klädbidrag inom trafikförsäkringen:

Trafikskada som inträffat 1.1.2013 eller senare

Klass

Vårdbidrag

Klädbidrag

I

28,57 €/dag

2,28 €/dag

II

19,28 €/dag

0,57 €/dag

III

8,58 €/dag

Vårdbidrag åt blind: för de två första åren 28,57 € / dag och därefter 14,29 € / dag