Lautakunta

Valtioneuvosto asetti liikennevahinkolautakunnan istunnossaan 23.11.2017. Lautakunnan toimikausi on 1.1.2018-31.12.2020.

Liikennevahinkolautakunnan puheenjohtaja on varatuomari Kyösti Vihermaa. Varapuheenjohtajat ovat varatuomari Sinikka Kurkinen, varatuomari, ylijohtaja Antti T. Leinonen ja oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari, oikeusneuvos Timo Ojala.

Muut varsinaiset jäsenet ovat LL, kirurgian sekä ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Matti Karjalainen (STM 4.1.2018) , neurologian erikoislääkäri, dosentti Heikki Numminen (STM 21.3.2018), käräjätuomari Mika Falck, varatuomari, erityisasiantuntija Riitta Haapasaari, oikeustieteen kandidaatti, toimitusjohtaja Pasi Nieminen, diplomi-insinööri Juhani Intosalmi ja diplomi-insinööri, erityisasiantuntija Juhani Puurunen. Varajäsenet ovat LKT, ortopedian ja traumatologian dosentti Aarne Kivioja, LT, neurologian erikoislääkäri Ivan Marinkovic (STM 26.6.2019), varatuomari, hovioikeudenneuvos Virva Nyman, diplomi-insinööri, tekninen asiantuntija Sami Peuranen, OTK, jaostopäällikkö Tuomas Korkeamäki, insinööri Jouko Sohlberg ja oikeustieteen kandidaatti, ylitarkastaja Mikko Uimonen.

Lautakunnan kansliassa työskentelee erilaisissa valmistelu- ja toimistotehtävissä kymmenen henkilöä.

Liikennevahinkolautakunnan tehtävänä on antaa lausuntoja ja suosituksia liikenteessä aiheutuneiden henkilö- ja esinevahinkojen vakuutuskorvauksia koskevissa asioissa sekä liikenneonnettomuuksia koskevissa syyllisyys- ja vastuunjakokysymyksissä. Lautakunta on toimivaltainen käsittelemään kaikkia liikennevakuutuslain soveltamisalaan kuuluvia vahingonkorvausasioita.

Lautakunnan toiminta rahoitetaan liikennevakuutuslaitoksilta perittävillä maksuilla. Lautakunnan toimintaa valvoo Suomen Pankin yhteydessä toimiva Finanssivalvonta.

Vuosikertomukset