Lautakunta

LAUSUNTOPYYNNÖN MÄÄRÄAIKA

Liikennevahinkolautakunnasta annetun lain muutos (1698/2015) tulee voimaan 9.1.2016.

Lakimuutoksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen annetuista korvauspäätöksistä vahingonkärsineellä, vakuutuksenottajalla ja muulla korvaukseen oikeutetulla on oikeus pyytää liikennevahinkolautakunnalta lausuntoa yhden vuoden määräajassa vakuutuslaitoksen korvauspäätöksen antopäivästä.

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA

Vuosikertomukset