Lautakunta

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA TIEDOTE 1/2003

Postiosoite: PL 300, 00121 Helsinki

Käyntiosoite: Bulevardi 54 A, 00120 Helsinki

Puh. 010 286 8200, telefax. 010 286 8288

e.mail: info@liikennevahinkolautakunta.fi 30.1.2003

­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________________________________

Liikennevakuutusyhtiöille,

Valtiokonttorille ja

Liikennevakuutuskeskukselle

Liikennevahinkolautakunta pyytää vakuutuslaitoksia huomioimaan seuraavat seikat asioidessaan Liikennevahinkolautakunnassa:

Yhtiön vastine Liikennevahinkolautakunnalle

Yhtiön Liikennevahinkolautakunnalle toimittama vastine tulee sekaannusten välttämiseksi otsikoida selvästi vastineeksi. Vastineessa on ilmoitettava lautakunnan LV-diaarinumero. Vastinetta ei voi antaa käyttäen lausuntopyyntölomaketta. Vastine on vapaamuotoinen kirjoitus, jossa tulisi ottaa kantaa lausunnonpyytäjän esittämiin väitteisiin.

Yhtiön ns. pakkoalisteisessa asiassa lautakunnalle tekemän lausuntopyynnön tiedoksi antaminen vahingonkärsineelle

Asioissa, joissa yhtiön on lain mukaan pyydettävä lautakunnan lausunto, tulee yhtiön huolehtia lausuntopyynnön ja liiteluettelon toimittamisesta tiedoksi vahingonkärsineelle. Lausuntopyynnön tiedoksi antamisen yhteydessä vahingonkärsineelle on kerrottava mahdollisuudesta antaa lautakunnalle vastine 30 päivän kuluessa lausuntopyynnön päiväyksestä. Tiedoksi antamisen tulee ilmetä lautakunnalle toimitettavasta aineistosta.

LVK on antanut tätä asiaa koskevan kiertokirjeen 46/2002, jonka liitteenä kaksi (2) olevaa mallitekstiä voi käyttää tiedoksi antamiseen sellaisenaan.

Muissa kuin ns. pakkoalisteisissa asioissa lautakunta huolehtii vastineen pyytämisestä.

Asiakkaan yhtiölle toimittama lausuntopyyntö

Vahingonkärsinyt saattaa toimittaa lautakunnalle osoitetun lausuntopyyntönsä yhtiölle, vaikka uusissa, LVK:n kiertokirjeessä 46/2002 lähetetyissä muutoksenhakuohjeissa ei tällaisesta menettelystä ole mainintaa.

Näissä tilanteissa pyydetään, että yhtiö jo lähettäessään lausuntopyynnön lautakunnalle toimittaisi samalla lautakunnalle korvauskäsittelyyn liittyvät tarpeelliset asiakirjat ja vastineensa lausuntopyynnön johdosta.

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA

Vuosikertomukset