Lautakunta

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA TIEDOTE 3/2003

Postiosoite: PL 300, 00121 Helsinki

Käyntiosoite: Bulevardi 54 A, 00120 Helsinki

Puh. 010 286 8200, telefax. 010 286 8288

e-mail:info@liikennevahinkolautakunta.fi 30.4.2003

­­­­­­­­­­­­­_____________________________________________________________________________________

Liikennevakuutusyhtiöille,

Valtiokonttorille ja

Liikennevakuutuskeskukselle

TIEDOTE LIIKENNEVAKUUTUKSEN BONUSASIOIDEN KÄSITTELYSTÄ LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNNASTA

Liikennevahinkolautakunnasta annetun lain (441/2002) mukaan lautakunta toimii korvauskäytännön yhtenäistämiseksi liikennevahinkojen korvausasioissa lausuntoja ja soveltamissuosituksia antavana toimielimenä.

Vakuutuslaitoksella on oikeus pyytää lautakunnalta lausuntoa käsiteltävinään olevista korvaustointa koskevista asioista. Vahingonkärsineellä, vakuutuksenottajalla ja muulla korvaukseen oikeutetulla on oikeus pyytää lausuntoa asiasta, joka koskee liikennevahingon korvaamista tai muuta samaan liikennevahinkoon liittyvää vaatimusta.

Lautakunnalta voi pyytää lausuntoa asiassa, joka koskee vakuutuksenottajan oman vakuutusyhtiön tekemää syyllisyyskysymystä tai muuta vastuuperustetta koskevaa päätöstä (bonuksen alentaminen).

Esim. Yhtiö on antanut korvauspäätöksen, jonka mukaan A on syyllinen tai osasyyllinen liikennevahinkoon ja näin ollen liikennevakuutuksen bonusluokitusta on alennettu. Lautakunta lausuu siitä, onko A:n puolella ollut liikennevakuutuslain mukaista korvausperustetta, joka oikeuttaa korvauksen suorittamiseen liikennevakuutuksesta.

Lautakunnan toimivaltaan ei sen sijaan kuulu lausuntojen antaminen vakuutusyhtiön ja vakuutuksenottajan välisen vakuutussopimuksen ehtojen tulkinnasta tai bonusluokitusta koskevasta päätöksestä. Näiden kysymysten suhteen toimivaltainen elin on Kuluttajien vakuutustoimisto sekä sen yhteydessä toimiva Vakuutuslautakunta.

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA

Vuosikertomukset