Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Matkustajan kypärän korvattavuus

LV 14/728

Lautakunnan istunto 19.12.2014

TAPAHTUMATIEDOT

K joutui liikennevahinkoon ollessaan moottoripyörän matkustajana. Kysymys lautakunnassa oli K:n yllä olleen kypärän korvaamisesta.

Vakuutusyhtiö oli evännyt K:n vaatimuksen kypärän korvaamisesta liikennevakuutuksesta, koska matkustajan kypärää ei vakiintuneen korvauskäytännön mukaan katsota henkilökohtaiseksi käyttöesineeksi.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Liikennevakuutuslain (279/1959) 1 §:n 1 momentin mukaan liikennevakuutuksesta korvataan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinko.

Liikennevakuutuslain 5 §:n (361/1993) 4 kohdan mukaanvahinkoa ei korvata moottoriajoneuvon liikennevakuutuksesta, kun se on kohdistunuttässä moottoriajoneuvossa olleeseen omaisuuteen taikka ajoneuvon omistajan tai kuljettajan muuhunkaan omaisuuteen; siitä korvataan kuitenkin matkustajan yllä tai mukana olleiden pukimien tai muiden henkilökohtaisten käyttöesineiden vahingoittuminen.

Tieliikennelain89 §:n 1 momentin (1091/2002) 1 kohdan mukaan moottoripyörän kuljettajan ja matkustajan on käytettävä ajon aikana tyypiltään hyväksyttyä suojakypärää.

Vakiintuneen korvauskäytännön mukaan matkustajan kypärää ei ole pidetty liikennevakuutuslain 5 §:n 4 kohdan tarkoittamana pukimena tai henkilökohtaisena käyttöesineenä, koska kyseessä on lainsäätäjän asettama velvoite käyttää tiettyä turvavälinettä.

Laista tai sen esitöistä ei ole johdettavissa sellaista johtopäätöstä, että esineen pakollisuuden vuoksi sitä ei voitaisi pitää lain tarkoittamana henkilökohtaisena käyttöesineenä, joiksi vakiintuneessa korvauskäytännössä on katsottu muut moottoripyörän varusteet, kuten ajosaappaat, ajohansikkaat ja ajopuku sekä selkäpanssari. Näin ollen lautakunta katsoo, että kypärää voidaan pitää nykyisin lain tarkoittamana matkustajan henkilökohtaisena käyttöesineenä siitä huolimatta, että kypärä on myös pakollinen turvavaruste.

Lautakunta suositti K:n yllä olleen kypärän korvaamista liikennevakuutuksesta.

Lautakunta oli yksimielinen.