Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Seisonta-ajan korvaus Täysistunto Dnro 03/309

Ajoneuvo oli ollut korjattavana ajalla 3. - 17.1.2003. Vakuutusyhtiö pyysi liikennevahinkolautakunnalta lausuntoa siitä, syntyykö myyntivarastossa olevalle ajoneuvolle korvattavaa käyttöhyödyn menetystä korjausajalta.

Vahingonkärsinyt katsoi vastineessaan, että käyttöhyödyn menetystä oli syntynyt, koska ko. ajoneuvo oli ollut vahinkohetkellä myös leasingautojen "odotusautovuokrauskäytössä".

Lausunnossaan lautakunta totesi, että moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneen liikennevahingon johdosta suoritetaan korvausta liikennevakuutuksesta moottoriajoneuvon korjaamolla olon ajalta aiheutuneesta käyttöhyödyn menetyksestä eli seisonta-ajasta.

Seisonta-ajan korvauksella pyritään korvaamaan ne kustannukset, jotka tietyn tyyppisillä ajoneuvoilla on keskimääräisesti riippumatta siitä onko ajoneuvo ollut liikenteessä. Korvaus maksetaan ilman näyttöä kustannuksista. Riittää, että vahingonkärsinyt osoittaa ajallisesti korvattavan seisonta-ajan pituuden. Mikäli vahingonkärsinyt näyttää kärsineensä todellista vahinkoa yli kulloinkin voimassaolevan ohjeen mukaisen seisonta-aikakorvauksen, korvataan täyden korvauksen periaatteen mukaisesti todellisen vahingon määrä.

Puheena olevassa tapauksessa kyseinen myyntivarastoon rekisteröity ajoneuvo on ollut vahinkohetkellä ns. leasingautojen odotusautovuokraus käytössä. Tässä tapauksessa tämä tarkoittaa sitä, että ajoneuvoa on vuokrattu lyhyiksi ajoiksi leasingautoa odottaville asiakkaille. Lautakunnan käsityksen mukaan ajoneuvo ei ole ollut tosiasiallisesti myyntivarastossa, koska ajoneuvo ei ole ollut vahingonkärsineellä myynnissä vaan vuokrattuna ja sillä on lautakunnan saamien selvitysten mukaan ollut vahinkohetkellä oma, toisen vakuutusyhtiön myöntämä yksilöllinen liikennevakuutus.

Selvitystä siitä, että käyttöhyödyn menetyksestä olisi aiheutunut vahinkoa yli normikorvauksen määrän, ei ollut esitetty. Näin ollen lautakunta katsoi, että seisonta-ajan korvaus tuli määrittää yksityiseen käyttöön rekisteröidyn henkilöauton korvausnormin mukaisesti.