Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Pysäköintialue. Peruuttaminen. Syyllisyydenjako. LV 03/144

Ajoneuvot olivat peruuttaneet erään liikkeen pysäköintialueella pysäköintiruutujen väliselle ajoväylälle sen vastakkaisilla puolilla sijaitsevista pysäköintiruuduista.

Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen mukaan vahinko oli aiheutunut yhtä suurelta osin molempien ajoneuvojen kuljettajien tuottamuksesta. Yhtiö oli korvannut puolet ajoneuvon 2 korjauskustannuksista ajoneuvon 1 liikennevakuutuksesta. Ajoneuvon 2 kuljettaja pyysi syyllisyydenjaosta liikennevahinkolautakunnan lausuntoa katsoen ettei hänen puolellaan ollut tuottamusta.

Lautakunta totesi lausunnossaan kysymyksen olevan siitä, oliko ajoneuvon 2 kuljettajan puolella tuottamusta siten, että hänelle ajoneuvon 1 liikennevakuutuksesta maksettavaa korvausta on ollut perusteltua alentaa puolella osalla. Osapuolten kertomusten perusteella oli riidatonta, että molemmat osapuolet olivat ennen vahinkotapahtumaa peruuttaneet ajoneuvojaan ajoväylän vastakkaisilta puolilta sijaitsevista pysäköintiruuduista.

Asiassa todistajana kuultu henkilö, joka oli ollut matkustajana ajoneuvossa 2, oli kertonut, että ajoneuvon 2 kuljettaja oli peruuttanut pysäköintiruudusta, pysähtynyt ja vaihtanut vaihdetta, kun ajoneuvon 1 kuljettaja oli peruuttanut ja törmännyt ajoneuvon 2 etulokasuojaan.

Lautakunta katsoi todistajankertomuksen perusteella selvitetyksi, että ajoneuvo 2 oli ollut pysähtyneenä törmäyksen tapahtuessa. Lisäksi ajoneuvon 1 kuljettaja oli vahinkoilmoituksessaan myöntänyt katsoneensa taakse vain peruuttamaan lähtiessään. Lautakunta katsoi näytetyksi, ettei ajoneuvon 2 kuljettaja ollut vahinkotilanteessa menetellyt tieliikennelain 20 §:n tai muunkaan tieliikennelain säännöksen vastaisesti siten, että vahingon voitaisiin osaksikaan katsoa aiheutuneen hänen tuottamuksestaan.

Lautakunta katsoi, että vakuutusyhtiön tulisi korvata ajoneuvon 2 vahingot täysimääräisesti ajoneuvolle 1 myönnetystä liikennevakuutuksesta.