Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Parkeringsplats. Backning. Skuldfördelning LV 03/144

På parkeringsplatsen utanför en affär hade två fordon backat ut på körvägen mellan parkeringsrutorna från parkeringsrutor som låg på motsatta sidor om körvägen.

Enligt försäkringsbolagets ersättningsbeslut hade skadan uppstått genom vardera förarens vållande till lika stora delar. Bolaget hade ersatt hälften av reparationskostnaderna för fordon 2 från trafikförsäkringen för fordon 1. Föraren i fordon 2 bad trafikskadenämnden avge ett utlåtande om skuldfördelningen, eftersom han ansåg att han inte hade gjort sig skyldig till vållande.

Nämnden konstaterade i sitt utlåtande att frågan gällde om föraren i fordon 2 hade gjort sig skyldig till vållande på så sätt att det har varit befogat att sänka den ersättning som han får från trafikförsäkringen för fordon 1 med hälften. Utgående från parternas berättelser var det oomtvistat att vardera parten före skadefallet hade backat ut sina fordon på körvägen från parkeringsrutor på motsatta sidor om körvägen.

En person som hördes som vittne i ärendet och som hade befunnit sig i fordon 2 som passagerare hade berättat att föraren i fordon 2 hade backat ur ur parkeringsrutan, stannat och lagt i en annan växel, när föraren i fordon 1 hade backat och stött samman med främre stänkskärmen på fordon 2.

Nämnden ansåg att det på basis av vittnesutsagon hade blivit klarlagt att fordon 2 hade stått stilla när sammanstötningen inträffade. Dessutom hade föraren i fordon 1 i sin skadeanmälan medgett att han hade sett sig om bakåt bara när han började backa. Nämnden ansåg att det hade blivit bevisat att föraren i fordon 2 i skadesituationen inte hade gått till väga i strid med 20 § i vägtrafiklagen eller någon annan bestämmelse i vägtrafiklagen på så sätt att skadan ens delvis skulle kunna anses ha orsakats genom hans vållande.

Nämnden ansåg att försäkringsbolaget borde ersätta skadorna på fordon 2 fullt ut från trafikförsäkringen för fordon 1.