Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Arvonlisävero LV 03/1950

X Oy:n omistama pakettiauto vaurioitui liikennevahingossa. Korvausvastuussa oleva vakuutusyhtiö oli maksanut liikennevahingossa vaurioituneen ajoneuvon korjauskulut korjaustyön suorittaneelle korjaamolle siten, että korjauslaskussa mainituista korjauskuluista oli vähennetty arvonlisäveron osuus. Korjaamo oli laskuttanut vähennetyn arvonlisäveron X Oy:ltä.

X Oy vaati lausuntopyynnössään, että vakuutusyhtiön katsottaisiin olevan vastuussa myös korjaamolaskun arvonlisävero-osuudesta. Arvonlisäveromaksua ei tulisi siirtää X Oy:n maksettavaksi.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella X Oy on toiminnastaan arvonlisäverolain mukaan arvonlisäverovelvollinen. Arvonlisäverovelvollinen osakeyhtiö voi vähentää omassa verotilityksessään ostamaansa tavaraan tai palveluun sisältyvän veron, jolloin yhtiön vahingoksi jää vain veroton osuus. Tämän vuoksi arvonlisäverovelvolliselle yhtiölle esinevahingon johdosta maksettava korvaus, kuten esimerkiksi yhtiön omistaman ajoneuvon korjauskustannuksista suoritettava korvaus, tulee vakiintuneen korvauskäytännön mukaan maksaa arvonlisäveron osuudella vähennettynä.

Lautakunta katsoi, että vakuutusyhtiön ajoneuvon korjauskustannuksista suorittama korvaus, josta oli vähennetty arvonlisäveron osuus, oli asianmukainen. Näin ollen lautakunta ei suosittanut vakuutusyhtiön korvauspäätöksen muuttamista.