Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Valvonnatta oleva eläin LV 04/65

A:n kuljettaman auton eteen juoksi auton ajosuuntaan nähden oikealta B:n omistama koira, joka jäi auton alle ja kuoli.

B haki korvausta menetetystä koirasta A:n autolle myönnetystä liikennevakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö katsoi korvauspäätöksessään, että koira juoksi pimeälle tielle niin yllättäen, ettei auton kuljettajalla ollut mahdollisuuksia törmäyksen välttämiseen. Koiran jääminen auton yliajamaksi ei aiheutunut kuljettajan tahallisesta teosta tai tuottamuksesta. Tämän vuoksi koiraa ei korvattu auton liikennevakuutuksesta.

Lautakunnalle esitetyn selvityksen perusteella B:n omistama ajokoira oli vahingon tapahtuessa ajokoeharjoituksessa. Koira oli ollut irrallaan eivätkä harjoitukseen osallistuneet henkilöt kyenneet ennakoimaan sitä, mihin suuntaan koira harjoituksen edetessä liikkuu. Lautakunta katsoi, että koira oli ajoradalle tullessaan liikennevakuutuslain 5 §:n 3 kohdan tarkoittamalla tavalla valvonnatta. Tämän vuoksi aiheutuneen vahingon liikennevakuutuksesta korvaamisen edellytyksenä on, että moottoriajoneuvon kuljettaja, omistaja tai matkustaja on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai tuottamuksellaan.

A on kertonut vahinkoilmoituksessaan koiran juosseen oikealta hänen kuljettamansa auton renkaan alle. Hän on ilmoittanut autonsa nopeuden olleen ennen vahingon tapahtumista 80 km/h. Kyseessä olevalla tieosuudella nopeusrajoitus on ollut 80 km/h. Koira juoksi A:n auton eteen oikealta juuri, kun auto kohtasi vastaantulevan auton. Jarrutusmatka oli liian lyhyt, eikä koiran väistäminen ollut vastaan tulleen ajoneuvon vuoksi mahdollista.

Lautakunta katsoi, että asiassa esitetyn selvityksen perusteella A:n ei voida katsoa aiheuttaneen kyseessä olevaa vahinkoa tuottamuksellaan. Koska vahinko oli kohdistunut liikennevakuutuslain 5 § 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla liikenneväylällä valvonnatta olleeseen eläimeen, vahinko ei kuulu korvattavaksi A:n kuljettaman auton liikennevakuutuksesta.