Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Kuormaus LV 04/1261

A kuormasi pyöräkuormaajalla B:n omistamaan perävaunuun kaapelikelaa, missä yhteydessä perävaunun vasemman puoleinen takavalo- ja heijastin ja takavalon teline sekä oikean puoleinen takavalon teline vaurioituivat.

A on kertonut, että perävaunun takavalon taustarauta vääntyi, kun hän nosti pyöräkuormaajalla kaapelikelaa perävaunuun. Lavan laskettuaan hän lähti peruuttamaan, jolloin koneen puomi osui valorautaan oikealle puolelle. B on puolestaan kertonut, että A laski kuormatessaan pyöräkuormaajan puomin perävaunun molempien takavalojen suojien päälle ja samalla peruutti seurauksella, että molempien takavalojen suojukset vääntyivät, tuet katkesivat, lamput suojineen rikkoutuivat sekä maalipinnat vaurioituivat.

Pyöräkuormaajalle liikennevakuutuksen myöntänyt vakuutusyhtiö katsoi vahinkotapahtumassa olleen kaksi erillistä vahinkoa, joista ensimmäinen on tapahtunut kuormauksen kestäessä ja toinen sen oltua jo ohi. Korvauspäätöksen mukaan ensimmäinen vahinko, joka on sattunut A:n nostaessa kaapelikelaa perävaunuun, kuuluu liikennevakuutuslain 5 §:n kohdan 2 piiriin, jolloin sitä ei voida korvata liikennevakuutuksesta. Liikennevakuutuksesta korvattavaksi vakuutusyhtiö on katsonut vahingot, jotka ovat syntyneet peruutustilanteessa oikealle puolelle valorautaan.

Lautakunta totesi lausunnossaan, että liikennevakuutuslain (279/1959) 1 §:n mukaan liikennevakuutuksesta korvataan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinko. Liikennevakuutuslain 5 §:n 2-kohdan mukaan vahinkoa ei kuitenkaan korvata moottoriajoneuvon liikennevakuutuksesta, kun se on kohdistunut kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen kestäessä sen kohteena olevaan omaisuuteen taikka tähän toimintaan osalliseen toiseen moottoriajoneuvoon.

Ratkaisevaa asian arvioinnissa on se, mitkä pyöräkuormaajan toimenpiteet voidaan vielä katsoa kuuluvan kaapelikelan kuormaukseen ja mitkä eivät, jolloin kuormauksen päättymisen jälkeen aiheutuneet vauriot kuuluisivat liikennevakuutuksesta korvattaviksi. Lautakunta katsoi, että kuormauksen ei voida katsoa vielä päättyneen siinä vaiheessa, kun kaapelikela on laskettu pyöräkuormaajasta perävaunuun, vaan kuormaukseen on vielä katsottava oleellisesti kuuluvan pyöräkuormaajan peruuttamiseen liittyvät toimenpiteet ja niiden yhteydessä tapahtuneet kuormauksen kohteelle aiheutuneet vahingot. Näin ollen lautakunta katsoi, että pyöräkuormaajan peruuttamisen yhteydessä perävaunulle aiheutuneissa vaurioissa ei ole kyse kuormauksesta erillisestä vahingosta, vaan nämä vauriot kuuluvat vielä kuormauksen yhteydessä aiheutuneisiin vahinkoihin. Näin ollen nämä vahingot eivät kuulu korvattaviksi pyöräkuormaajan liikennevakuutuksesta.