Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

Kuoleman syy-yhteys liikennevahinkoon

LV 06/812 lautakunnan istunto

A oli liikennevahingossa, jossa hän sai päälaen haavan, oikean olkaluun varsiosan murtuman ja oikean pohjeluun yläosan murtuman. Olkaluun murtuma hoidettiin seuraavana päivänä suoritetussa levykiinnitysleikkauksessa. A kuoli kolme vuorokautta liikennevahingon jälkeen sairaalaosastolla. Peruskuolemansyyksi oli oikeuslääketieteellisessä ruumiinavauksessa todettu sepelvaltimotauti ja sydänpysähdys.

Vakuutusyhtiö pyysi liikennevahinkolautakunnalta lausuntoa kuoleman syy-yhteydestä liikennevahinkoon.

Liikennevakuutuslain (279/1959) 1 §:n 1 momentin mukaan liikennevakuutuksesta korvataan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinko.

Liikennevakuutuslain 6 §:n mukaan liikennevahingon korvaus määrätään noudattaen vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun 2 - 5 §:n ja 7 luvun 3 §:n säännöksiä.

Liikennevakuutuslain 1 §:n nojalla liikennevakuutuksesta voidaan korvata vain liikennevahingosta aiheutuneet tapahtumat.

Lautakunta totesi, että A oli kuollut 76-vuotiaana kolme päivää liikennevahingon jälkeen. Peruskuolinsyynä oli sepelvaltimotauti ja siihen liittynyt sydänpysähdys. Kuolemaan myötävaikutti merkittävästi leikkauksella hoidettu olkavarren murtuma, joka lautakunnan näkemyksen mukaan aiheutti A:lle verenpaineen alhaisuutta. A sai murtuman liikennevahingossa.

Lautakunta katsoi, että A:n kuolema oli korvausvastuun perustavassa syy-yhteydessä liikennevahinkoon. Perhe-eläke ja hautauskulut kuuluvat näin ollen liikennevakuutuksesta korvattaviksi.

Lautakunta oli yksimielinen.