Julkaistut lausunnot

Vanhemmat lausunnot

Julkaistut lausunnot

SOVELTAMISOHJE 1/2011

TILAPÄISEN HAITAN, PYSYVÄN HAITAN SEKÄ PYSYVÄN KOSMEETTISEN HAITAN KORVAUSNORMIT 1.1.2012 ALKAEN

Tilapäinen haitta

Fyysisen vammat

vähäiset henkilövahingot (1)

ei korvausta

lievät vammat (2)

   200 - 1000 €

lievää vaikeammat vammat (3)

1 000 - 3 600 €

vaikeat vammat (4)

3 600 - 8 700 €

hyvin vaikeat vammat (5)

8 700 - 20 000 €

poikkeuksellisen vaikeat vammat (6)

20 000 € -

Psyykkiset vammat

lievää vähäisempi psyykkinen haitta

   100 - 500 €

lievä psyykkinen haitta

   500 - 3 600 €

vaikea psyykkinen haitta

3 600 - 8 700 €

Pysyvä haitta

Haittaluokka

Nuoren henkilön korvausasteikko (alle 18-vuotias)

Perusasteikko

 (18-vuotias)

20

51 000 €

102 000 €

19

45 220 €

90 440 €

18

39 780 €

79 560 €

17

34 680 €

69 360 €

16

29 920 €

59 840 €

15

25 500 €

51 000 €

14

23 800 €

47 600 €

13

22 100 €

44 200 €

12

20 400 €

40 800 €

11

18 700 €

37 400 €

10

17 000 €

34 000 €

9

15 300 €

30 600 €

8

13 600 €

27 200 €

7

11 900 €

23 800 €

6

10 200 €

20 400 €

5

  8 500 €

17 000 €

4

6 800 €

13 600 €

3

  5 100 €

10 200 €

2

  3 400 €

  6 800 €

1

  1 700 €

  3 400 €

Pysyvän kosmeettinen haitta

lievä kosmeettinen haitta (1)

     800 - 2 200 €

lievää suurempi kosmeettinen haitta (2)

  2 200 - 5 800 €

huomattava kosmeettinen haitta (3)

  5 800 - 11 500 €

hyvin huomattava kosmeettinen haitta (4)

11 500 - 23 000 €

poikkeuksellisen huomattava kosmeettinen haitta (5)

23 000 € -